Τα Λουτρά Σμοκόβου είναι μικρός οικισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Από το 1999 έως το 2010, σύμφωνα με την τότε διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, απετέλεσε την έδρα του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Μενελαΐδος.

Οφείλει την ονομασία του στις κοντινές ιαματικές πηγές. Ο πληθυσμός των Λουτρών ανήρχετο το 2001 σε 17 κατοίκους. Κοντά στα Λουτρά Σμοκόβου έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια η τεχνητή λίμνη Σμοκόβου, η οποία αρδεύει τμήμα του κάμπου της Καρδίτσας.